NLP-(methode)

Neuro-linguïstisch programmeren. Geen therapie, maar een methode om invloed te krijgen op onbewuste processen in je brein. Zo veel wat we doen, gebeurt onbewust.

Ook dingen die we eigenlijk helemaal niet willen doen. Met NLP kunnen we dit aanpakken. NLP geeft je tools om negatieve gedachten en gedrag te vervangen door datgene wat jij het liefst wilt.

Velen van ons denken dat we een boodschap overbrengen door te praten. Als iemand het niet begrijpt gaan we vaak harder praten om ons punt te maken.

Echter vindt communicatie voor een groot deel ook onbewust plaatst. Bij communiceren gebruiken we meer dan alleen woorden;

 

Neuro:

Heeft alles te maken met je zenuwstelstel. Hoe verwerk je informatie en wat is jouw beleving van wat er om je heen gebeurt.

Linguistic:

Taal-gebruik. Tijdens communiceren maken we ook gebruik van al onze zintuigen: Horen-zien-voelen-proeven-ruiken. En zeker ook van ons onderbuikgevoel: intuiïtie.

Programmeren:

De manier waarop jij je gedachten en gedrag ordent met gewenst of ongewenst resultaat. NLP maakt je vrij van belemmerende overtuigingen. Het geeft je tools om negatieve gedachten en gedrag te vervangen door datgene wat jij het liefst wilt. Communicatie wordt effectiever, doelgerichter, duidelijker en succesvoller.